Trang chủChuyên đề Triết học dùng cho HV Cao học không chuyên (MS-426)

Chuyên đề Triết học dùng cho HV Cao học không chuyên (MS-426)


Tác giả:
VI THÁI LONG
Thể loại:
Tham khảo - Nghiên cứu
Định dạng:
Ebook/Audio
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Năm xuất bản:
2011
Nhà xuất bản:
CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH
Người đọc:
Đang cập nhật

Sơ lược sách:

Chuyên đề 1: Thế giới quan duy vật biện chứng - vai trò của nó trong nhận thức và thực tiễn

Chuyên đề 2: Phép biện chứng duy vật - phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn

Chuyên đề 3: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Chuyên đề 4: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và con đường Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chuyên đề 5: Vấn đề giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại ngày nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chuyên đề 6: Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chuyên đề 7: Quan điểm triết học Mác - lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Bạn cần phải đăng ký thành viên để tải sách về.

Nhà tài trợ

ICEVI Logo
NIPPON Logo